Sa gitna ng pananabik ng mga kabataan
at magulang sa muling pagbubukas ng mga paaralan ngayong unang araw ng SY
2022-2023, paalala ng School Health and Nutrition Section ng DepEd Sarangani na
unahin dapat ang kaligtasan ng lahat.

Ayon kay Mary Rose Wenna Ea, Nurse
II, napag-alaman na sa kanilang paglilibot, may ilang mga mag-aaral na pumasok
pa rin kahit mayroong lagnat.

Sa entrance pa lamang ay sinusukat
na ang temperatura ng lahat na pumapasok sa paaralan at agad na dinadala sa
isolation area at pinapasundo sa magulang o guardian.

Pinapayuhan naman ang mga magulang
na huwag munang hayaang makihalubilo sa iba ang mga batang may lagnat at huwag
na munang papasukin sa klase.

“Kailangang mapangalagaan natin
ang bawat isa — lalo na ang mga kabataan — dahil magkakasama na sa isang
silid ang mga bakunado at hindi bakunado,” paliwanag ng nars.

Dagdag pa niya na mahalagang
mapanatili ang maayos na bentilasyon sa mga silid-aralan at kailangan laging nakasuot
ng mask.

Sa kanilang obserbasyon, nahihirapan
ang karamihan sa mga mag-aaral, lalo na ang mga nasa K-to-3 sa pagsuot ng mask sa
loob ng mahabang panahon, at ang ilan sa kanila ay kusang tinatanggal ang suot
na mask.

Pinapaalalahan ng Health and
Nutrition Section ng DepEd Sarangani ang lahat ng mga guro na kailangang maghanda
ng mga ekstrang mask sa kanilang klasrum, upang may magamit ang mga mag-aaral kapag
nawala o narumihan ang kanilang mask.

Mahalaga rin din daw na bantayang
maigi ang interaksyon ng mga kabataan sa kanilang kamag-aral at maging sa mga
magulang na bumibisita sa paaralan.

“May ilang mga magulang na lumalagpas
sa napagkasunduang lugar. Doon lang sila dapat sa designated dropping point at
waiting area para maiwasan ang exposure ng mga kabataan sa ibang tao,” ayon pa
kay Nurse Wenna.

Kasalukuyang nililibot ng mga school
health personnel ang mga paaralan, sa pangunguna ng Medical Officer III ng dibisyon
na si Dr. Anne Margaret Fronda, upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga guro
at mag-aaral sa pamamagitan ng pagsiguro na nasusunod ang COVID-19 health and
safety protocols sa lahat ng oras. 

Share this