Ano ang National Learning Camp?

Ang National Learning Camp, or NLC, ay isang comprehensive learning recovery program ng Kagawaran ng Edukasyon. Layunin nitong masuportahan ang mga mag-aaral at ma-empower ang mga guro na mapunan ang learning losses na dulot ng COVID-19 pandemic.

Bakit may National Learning Camp?

Ang NLC ay naka-align sa National Learning Recovery Program na naglalayong mapaunlad ang learner outcomes at maiangat ang kakayahan ng mga guro. Sa pagbibigay ng karagdagang teaching support, magiging tulay ang NLC upang matugunan ang educational gaps at makabuo ng isang positive learning environment.

Paano ba isasagawa ang National Learning Camp?

May tatlong iba’t ibang learning camps ang National Learning Camp na naayon sa iba’t ibang antas ng mga mag-aaral.

Una ay ang Enhancement Camp. Ito ay para sa mga advanced learner. Dito, mabibigayan ng mas malalim, mas malawak, at mas masikot na pagtalakay ang mga competency. Ang Enhancement camp ay aasahang magiging Enriching, Challenging, at Inspiring para sa mga mag-aaral.

Ang pangalawa ay ang Consolidation Camp. Naka-focus ito sa pag-reinforce at paglapat ng mga naituro nang konsepto at kakayahan. Pagkakataon ito upang ma-i-consolidate at patibayin ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unawa sa mga learning competency.

Ang pangatlo naman ay ang Intervention Camp. Para ito sa mga mag-aaral na mas nangangailangan ng tulong sa foundational skills sa Mathematics at English. Dito, matutulungan ang mga mag-aaral na makayanang makipagsabayan sa antas ng kakayahan ng kanilang mga kamag-aral.

Kailan ba ito isasagawa?

Ang NLC ay isasagawa tuwing End-of-School Year break, simula ngayong taong panuruan 2022-2023. Payugto-yugto ang pagpapatupad ang NLC. Ngayong taon, uumpisahan muna ito sa ika-pito at ikawalong baitang sa mga asignaturang English, Science, and Mathematics. Palalawigin ito at isasama na ang ibang baitang at asignatura sa mga susunod na taon.

Kailan ito magsisimula at kailan naman magtatapos?

Ang Enhancement Camp ay gagawin sa loob ng tatlong linggo, simula ngayong ika-24 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto.

Ang Consolidation at Intervention Camps naman ay isasagawa sa loob ng limang linggo, simula sa ika-24 ng Hulyo hanggang ika-25 ng Agosto.

Tatlong araw lamang bawat linggo papasok ang mga mag-aaral, ito ay mula Martes hanggang Huwebes. Ang mga araw ng Lunes at Biyernes ay gagamitin ng mga guro sa paghahanda ng mga aralin at sa pag-assess ng learning progress ng mga mag-aaral.

Ano ang benepisyo ng NLC sa mga mag-aaral at mga guro?

Inaasahan na ang mga mag-aaral na magtatapos sa National Learning Camp ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga leksyon at mas magiging handa para muling pagbubukas ng klase sa susunod na taong-panuruan.

Ang mga guro na maglilingkod sa National Learning Camp ay makakakuha ng karagdagang service credits on top of the maximum 15-day service credits ayon sa existing DepEd Orders. Mabibigyan din sila ng Certificate of Recognition.

May pondo ba para sa National Learning Camp?

Naglaan ng pondo ang Kagawaran ng Edukasyon para sa pagpapatupad ng National Learning Camp. Ito ay base sa bilang ng mga mag-aaral at guro na makikilahok sa programang ito. Gagamitin and pondo para sa reproduksyon ng learning materials at iba pang related expenses.

Kung nais ninyong makilahok o mag-volunteer sa National Learning Camp, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na paaralan sa inyong komunidad.

IMPORTANT LINKS

Share this